logo

MCCB-MCB- CHINT

MCCB-MCB- CHINT


Show:
Phân loại:
MCB-1P (10A-25A) NXB-CHINT

40,000 VNĐ  24,000 VNĐ

MCB-1P (32A-40A) NXB-CHINT

43,000 VNĐ  25,800 VNĐ

MCB-1P (50A-63A) NXB-CHINT

47,000 VNĐ  28,200 VNĐ

MCB-2P (10A-25A) NXB-CHINT

77,000 VNĐ  46,200 VNĐ

MCB-2P (32A-40A) NXB-CHINT

83,000 VNĐ  49,800 VNĐ

MCB-2P (50A-63A) NXB-CHINT

89,000 VNĐ  53,400 VNĐ

MCB-3P (10A-25A) NXB-CHINT

113,000 VNĐ  67,800 VNĐ

MCB-3P (32A-40A) NXB-CHINT

120,000 VNĐ  72,000 VNĐ

MCB-3P (50A-63A) NXB-CHINT

142,000 VNĐ  85,200 VNĐ

MCCB 3P -NXM-125S(50A-75A-100A)

780,000 VNĐ  468,000 VNĐ

MCCB 3P -NXM-250S(150A-200A-250A)

1,130,000 VNĐ  678,000 VNĐ

MCCB 3P NXM 400S (350A-400A)

3,720,000 VNĐ  2,232,000 VNĐ

MCCB 3P-NXM320S (280A-320A)

1,380,000 VNĐ  828,000 VNĐ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ĐIỆN PHƯƠNG VŨ ELECTRIC

Địa chỉ: 83 Triệu Nữ Vương - Hải Chẩu - Đà Nẵng

Hotline: 0905.63.63.70

Kinh Doanh: 0901.340.755

Mail: dienphuongvu2012@gmail.com

 

DỊCH VỤ

icon zalo
messenger facebook

0905.63.63.70

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account